Henry per meter (H/m)

De henry per meter (gesymboliseerd H/m) is de eenheid van magnetische permeabiliteit in het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ). Teruggebracht tot basiseenheden in SI, is 1 H/m het equivalent van een kilogram meter per seconde in het kwadraat per ampère in het kwadraat (kg maal m maal s -2 maal A -2 ).

Doordringbaarheid is een eigenschap van materie, en is belangrijk bij het ontwerp en de constructie van elektromagneten, spoelen, en wisselstroom ( AC ) transformatoren s. De permeabiliteit van een vacuüm (ook bekend als de vrije ruimte) is gelijk aan ongeveer 1,257 x 10 -6 H/m, of 1,257 microhenrys per meter (1,257 µH/m).

De henry per meter is een grote eenheid van permeabiliteit. Vrijwel alle stoffen hebben een permeabiliteit die veel kleiner is dan 1 (eenheid). De permeabiliteit kan echter ook worden uitgedrukt als de verhouding tussen het aantal henrys per meter in een bepaalde stof en 1,257 x 10 -6 H/m. In dit schema heeft de vrije ruimte een relatieve permeabiliteit van 1, en hebben de meeste stoffen een relatieve permeabiliteit groter dan of gelijk aan dit.

Zie ook inductor , henry , magnetisch veld , meter , permeabiliteit , en Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).