Header

In de informatietechnologie is een header, in het algemeen, iets dat voor iets anders komt te staan en meestal herhaald wordt als standaard onderdeel van de eenheden van iets anders. Een header kan uit meerdere veld s bestaan, die elk hun eigen waarde bevatten. Hier zijn vier veel voorkomende toepassingen:

1) In een document , een header is een combinatie van tekst en beeld s die kunnen worden gemaakt om te verschijnen aan de bovenkant van elke pagina wanneer weergegeven of afgedrukt.

2) In e-mail , de header is het deel van een bericht dat de afzender beschrijft, de geadresseerde en andere ontvangers, bericht prioriteitsniveau, enzovoort.

3) In een computerbestand kan een header een veld zijn dat aan de hoofdinhoud van het bestand voorafgaat en de lengte van de inhoud of andere kenmerken van het bestand beschrijft.

4) In een netwerktransmissie-eenheid gaat een header vooraf aan de gegevens of controlesignalen en beschrijft iets over het bestand of de transmissie-eenheid, zoals de lengte ervan en of er andere bestanden of transmissie-eenheden zijn die logisch of fysiek met dit bestand of deze transmissie-eenheid zijn geassocieerd.