GUI testing (graphical user interface testing)

GUI testing is het proces van het verzekeren van de juiste functionaliteit van de grafische gebruikersinterface (GUI ) voor een bepaalde toepassing en het ervoor zorgen dat het voldoet aan de geschreven specificaties.

Naast functionaliteit, evalueert GUI testing ontwerp elementen zoals lay-out, kleuren, lettertypes, lettergroottes, labels, tekstvakken, tekstopmaak, bijschriften, knoppen, lijsten, iconen, links en inhoud. GUI test processen kunnen zowel handmatig als automatisch zijn, en worden vaak uitgevoerd door derde-partij bedrijven, in plaats van ontwikkelaars of eindgebruikers.

GUI testing kan veel programmeerwerk vergen en is tijdrovend of het nu handmatig of automatisch gebeurt. Meestal schrijft de software-auteur de bedoelde functie van een menu of grafische knop voor de duidelijkheid uit, zodat de tester niet in verwarring raakt over het verwachte resultaat. GUI testen hebben ook de neiging om te testen op bepaald programma gedrag dat gebruikers verwachten, zoals een zandloper als het programma bezig is, de F1 toets die het help systeem oproept en vele andere veel voorkomende details.