Gray (Gy)

De gray (gesymboliseerd Gy) is de standaardeenheid van geabsorbeerde ioniserende-stralingsdosis, gelijk aan één joule per kilogram (1 J - kg -1 ). Omgerekend naar de basiseenheden van het Internationaal Stelsel van Eenheden (SI) komt 1 Gy overeen met één meter in het kwadraat per seconde in het kwadraat (1 m 2 - s -2 ).

In het algemeen is de ioniserende stralingsdosis de hoeveelheid röntgen-, gammastralen- of hogesnelheidsdeeltjesenergie die per massa-eenheid wordt geabsorbeerd. De gray vervangt de rad , een oudere eenheid van stralingsdosis. In sommige documenten wordt de rad nog gebruikt; de gray is 100 keer groter. Om rads om te zetten in grijzen, vermenigvuldigt u met 0,01. Om grijzen om te rekenen naar radialen, vermenigvuldigt u met 100.

Zie ook gray per seconde , sievert , Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ).