Grawlix

Een grawlix is een opeenvolging van typografische symbolen die worden gebruikt om een niet-specifiek, godslasterlijk woord of zinsdeel weer te geven. Hier is een voorbeeld van een typische grawlix:

#@$%*!

De term verscheen voor het eerst in een artikel uit 1964 genaamd Let's get down to grawlixes door de Amerikaanse cartoonist Mort Walker, die vooral bekend is als de maker van de Beetle Bailey en Hi and Lois cartoons. Later, in een boek genaamd The Lexicon of Comicana, creëerde en benoemde Walker een internationale set van symbolen gebruikt in strips over de hele wereld. Walker noemde zijn systeem Symbolia.

Hier volgen enkele voorbeelden van andere termen in de lijst:

  • agitrons: wiebelige lijnen die aangeven dat iets trilt
  • briffits: stofwolken die aangeven dat een personage haastig is vertrokken
  • emanata: rechte lijnen die van rond het hoofd van een personage oprijzen en verbazing aangeven
  • plewds: zweetdruppels die aangeven dat een personage het warm heeft of gestrest is
  • squeans: sterretjes met een leeg midden die dronkenschap of duizeligheid aangeven
  • waftaroms: golvende lijnen die uit iets opstijgen en die een sterke geur of hitte aangeven.

Sommige symbolen die in Symbolia worden gebruikt, zoals de squean, worden niet weergegeven op een toetsenbord of in veelgebruikte lettertypen. Sommige stripgeoriënteerde lettertypen, zoals MarkerMan, bevatten Symbolia-tekens.