Gravitatieversnelling

Gravitatieversnelling (gesymboliseerd g) is een uitdrukking die in de natuurkunde wordt gebruikt om de intensiteit van een gravitatieveld aan te geven. Zij wordt uitgedrukt in meter per seconde in het kwadraat (m/s 2 ). Aan het aardoppervlak is 1 g ongeveer 9,8 m/s 2 .

Het gebruik van de term versnelling in combinatie met zwaartekracht komt voort uit Einsteins equivalentiebeginsel, dat een hoeksteen was in de ontwikkeling van de algemene relativiteitstheorie. Dit principe stelt dat de kracht die wordt opgewekt door een gravitatieveld kwalitatief hetzelfde is (in termen van hoe het fysische objecten, tijd en ruimte beïnvloedt) als de kracht die wordt opgewekt wanneer een referentiekader versnelt.

Voorstel dat een ruimteschip versnelt met 9,8 m/s 2 , ver weg van het gravitatieveld van een planeet of ster. De inzittenden van dat ruimteschip ondervinden een kracht die gelijk is aan de zwaartekracht aan het aardoppervlak (1 g), en deze kracht heeft hetzelfde fysische effect als gravitatie. Omgekeerd krijgt een vrij vallend voorwerp nabij het aardoppervlak een neerwaartse snelheid van 9,8 m/s 2.

De zwaartekracht op het oppervlak van Mars is ongeveer 0,37 g; de zwaartekracht in de dampkring van Jupiter is ongeveer 2,5 g. De astronauten tijdens ruimtevluchten, en de piloten van sommige gevechtsvliegtuigen, worden blootgesteld aan versnellingsniveaus van de zwaartekracht tot 6 of 8 g.

Zie ook versnelling en Tabel van fysische eenheden en constanten .