Gravitatieconstante

De gravitatieconstante, gesymboliseerd G , is een fysische constante die voorkomt in de vergelijking voor Newtons gravitatiewet. Sir Isaac Newton (1642-1727), de Engelse wiskundige, heeft het gedrag van de zwaartekracht gekwantificeerd. Hij merkte op dat de gravitatiekracht tussen twee voorwerpen evenredig is met het product van hun massa's, en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen hun middelpunten.

Volgens de wet van Newton bestaat er bij twee voorwerpen met massa m 1 en m 2 (in kilogrammen) waarvan de middelpunten door een afstand r (in meters) van elkaar zijn gescheiden een aantrekkende zwaartekracht F (in newton s) tussen de voorwerpen, zo dat:

F = Gm 1 m 2 / r 2

De waarde van G in deze vergelijking is ongeveer gelijk aan 6.67 x 10 -11 newtonmeter in het kwadraat per kilogram in het kwadraat (N x m 2 x kg -2 ). Deze constante is uniform in het hele zonnestelsel, en blijkbaar ook in ons melkwegstelsel en andere melkwegstelsels in de buurt.

Sommige astronomen geloven dat als het heelal uitdijt, zoals de populaire oerknaltheorie suggereert, de waarde van G geleidelijk afneemt.

Zie ook de Tabel van Fysische Eenheden en Constanten.