Graad Fahrenheit

De graad Fahrenheit ( o F) is de eenheid van temperatuur die door de meeste mensen in de Verenigde Staten wordt gebruikt bij het beschrijven van het weer. De schaal ontleent zijn naam aan een in Duitsland geboren natuurkundige, Daniel Gabriel Fahrenheit, die erkend wordt als de uitvinder ervan. Bij de standaard atmosferische druk op zeeniveau bevriest zuiver water bij 32 o F en kookt het bij +212 o F.

De grootte van de Fahrenheit "graad" is slechts 5/9 (ongeveer 0,55555) zo groot, stapsgewijs, als de "graad" van de Celsius- en Kelvin-temperatuurschalen. Een temperatuur van 0 o F komt overeen met ongeveer +255,37 graden op de absolute Kelvin-temperatuurschaal.

Om een Fahrenheit-temperatuurmeting om te zetten in Kelvin-graden, telt u 459,67 op en vermenigvuldigt u vervolgens met 5/9. Omgekeerd moet u vermenigvuldigen met 9/5 (precies 1,8) en dan 459,67 aftrekken. Om een Fahrenheit-temperatuur om te rekenen naar graden Celsius, trekt u 32 af en vermenigvuldigt u vervolgens met 5/9. Omgekeerd, vermenigvuldig met 9/5 en tel er 32 bij op.

Zie ook graad Celsius , kelvin , temperatuur , Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), en Tabel van Fysische Eenheden .