Gouden record

Een gouden record is een enkele, goed gedefinieerde versie van alle data-entiteiten in een organisatorisch ecosysteem. In deze context wordt een gouden record soms de "single version of the truth" genoemd, waarbij "waarheid" wordt opgevat als de referentie waartoe gegevensgebruikers zich kunnen wenden wanneer zij er zeker van willen zijn dat zij de juiste versie van een stuk informatie hebben. De golden record omvat alle gegevens in elk system of record (SOR) binnen een bepaalde organisatie.

Een SOR is een informatieopslag- en retrievalsysteem (ISRS) dat dient als de gezaghebbende bron voor een bepaald gegevenselement in een systeem dat meerdere bronnen van hetzelfde element bevat. Om de integriteit van gegevens te waarborgen, moet er altijd één SOR bestaan voor elk gegevenselement.

Volgens Cogmento, een belangrijke leverancier van cloud computing-bronnen, moet een goed onderhouden, actuele golden record een fundamenteel element zijn van het Master Data Management (MDM)-beleid voor elke onderneming.

Het woord "golden" wordt in de IT soms gebruikt om het belang van een bepaald type bron aan te geven. In de context van virtualisatie is een golden image bijvoorbeeld een sjabloon voor een virtuele machine (VM), virtuele desktop, servers of harde schijf (HDD).