Gouden handboeien

Gouden handboeien zijn een soort financiële prikkels die zijn ontworpen om werknemers te motiveren om langer bij een bedrijf te blijven dan ze anders zouden doen. 

Gouden handboeien overeenkomsten maken vaak deel uit van een arbeidsovereenkomst. In een meer algemene context wordt de term "gouden handboeien" gebruikt om te verwijzen naar salarissen die lucratief genoeg zijn om te voorkomen dat hooggewaardeerde  werknemers elders posities zoeken.

De financiële prikkels worden gewoonlijk in een formeel document uitgedrukt als een bepaald geldbedrag en/of een ander soort voordeel, uit te betalen op bepaalde tijdstippen gedurende een contractueel vastgelegde periode. Bonussen en aandelenopties die in de toekomst onvoorwaardelijk worden, zijn veel voorkomende voorbeelden van financiële prikkels. 

De overeenkomst kan ook sancties bevatten voor het geval een werknemer het bedrijf voor de contractueel vastgelegde datum verlaat, zoals de eis dat bonussen worden terugbetaald. Andere beperkingen kunnen bestaan uit geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), die voorkomen dat de werknemer gevoelige bedrijfsinformatie onthult, en niet-concurrentiebedingen (NCC), die voorkomen dat de werknemer voor concurrenten werkt als hij het bedrijf verlaat. 

Zie ook:afvloeiingsovereenkomst, afvloeiingsregeling, vrijwillige afvloeiingsregeling, beroepsemancipatie