Googlewhacking

Googlewhacking is het uitdagende streven om de populaire Google zoekmachine te doorzoeken met een zoekargument van twee woorden of meer dat precies (niet minder en niet meer dan) één resultaat zal opleveren. Dat wil zeggen, slechts één webpagina in de wereld (tenminste zoals geïndexeerd door Google) zal toevallig de combinatie van woorden hebben die je hebt ingevoerd in het zoekvak. Hier volgen enkele voorbeelden van eerdere "Googlewhacks" die succes hebben gehad:

  • vergelijkende eenwieler
  • maladroit wheezer
  • blithering clops
  • demurrable insufficiencies
  • fringe willowing phenomenon

Merk op dat, nu deze Googlewhacks hier zijn vermeld, ze niet meer met succes in aanmerking komen omdat Google, zodra ze aan een andere door Google geïndexeerde pagina (zoals deze) zijn toegevoegd, meer dan één resultaat zal vinden. Hoewel Googlewhacking bekendheid verwierf met combinaties van twee woorden, is het eenvoudiger om een Googlewhack te bereiken met drie woorden (hint: gebruik twee woorden om het aantal resultaten te beperken, voeg dan een derde woord toe aan het zoekargument om het aantal resultaten te beperken tot één).

Zowel de term als het beroep van Googlewhacking zijn de uitvindingen van Gary Stock, een voormalig cryptanalist, software-ondernemer en algemene web-ideeënman wiens huidige functie Chief Innovation Officer en Technical Compass is van het technologiebedrijf Nexcerpt, Inc. Stock houdt een lijst bij van Googlewhacks (en verzonnen betekenissen) die zoekers hebben bijgedragen aan zijn persoonlijke website, unblinking.com.

Googlewhacking kan gemakkelijk worden verward met Googling , het gebruik van Google om mensen en informatie over hen te lokaliseren.