Golfgetal

De term golfgetal verwijst naar het aantal volledige golfcycli van een elektromagnetisch veld (EM-veld) dat bestaat in één meter (1 m) lineaire ruimte. Het golfgetal wordt uitgedrukt in reciproke meters (m-1).

Het golfgetal voor een EM-veld is gelijk aan 2 pi gedeeld door de golflengte in meters. (In sommige referenties wordt het gedefinieerd als de reciproke van de golflengte in meters; in nog andere wordt het gedefinieerd als de reciproke van de golflengte in centimeters). Naarmate de golflengte korter wordt, wordt het golfgetal groter.

Golfgetal wordt gewoonlijk opgegeven voor een EM-veld in een vacuüm, ook wel vrije ruimte genoemd. In de meeste situaties is de lucht gelijkwaardig aan een vacuüm. In andere media dan de vrije ruimte kan het golfgetal voor een gegeven EM-veld groter worden. Wanneer een lichtstraal van lucht overgaat in water of glas, of een radiosignaal zich voortplant door een diëlektricum van polyethyleen in plaats van lucht, wordt de golflengte korter omdat de voortplantingssnelheid afneemt. Hierdoor neemt het golfgetal toe.

In de vrije ruimte is het golfgetal k (in reciproke meters) gerelateerd aan de frequentie f (in hertz) volgens de volgende formule:

k = f/c

waarbij c de snelheid is van de EM-voortplanting in de vrije ruimte, ongeveer gelijk aan 2.99792 x 108 meter per seconde.

In andere media dan de vrije ruimte moet c worden vermenigvuldigd met een snelheidsfactor v. De snelheidsfactor voor een bepaald medium is de verhouding tussen de snelheid van de EM-propagatie in dat medium en de snelheid van de EM-propagatie in de vrije ruimte. De snelheidsfactor is dus altijd groter dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1. Rekening houdend met de snelheidsfactor wordt de bovenstaande formule:

k = f/(vc)

Zie ook EM-veld, frequentie, en golflengte.