Gold plating

Gold plating is het aanbrengen van wijzigingen in een project die buiten de oorspronkelijk overeengekomen scope vallen.

Gold plating kost tijd. De praktijk lijkt veel op feature creep, waarbij op verzoek van de klant verbeteringen aan een project worden toegevoegd. In het geval van gold plating voegen ontwikkelaars echter verbeteringen of features toe waar niet om is gevraagd, met de bedoeling waarde toe te voegen en indruk te maken op de klant.

Gold plating wordt over het algemeen gezien als een slechte praktijk. Ondanks de beste bedoelingen is het toegevoegde werk vaak riskant. Gold plating kan langer duren dan verwacht, waardoor een project uitloopt op de geplande datum. De extra wijzigingen kunnen zelfs een negatief effect hebben op de bestaande functionaliteit. Maar zelfs als het werkt zoals bedoeld, kan het zijn dat een klant de extra inspanningen niet nodig heeft of zelfs niet leuk vindt. Naast de andere nadelen, kan gold plating het ook onmogelijk maken om de klant extra functies te verkopen nadat de afgesproken scope is gehaald.

Ontwikkelaars maken soms de fout van gold plating om indruk te maken op belangrijke klanten - vooral als de ontwikkelaars of projectmanagers minder ervaren zijn. Hoewel gold plating vaak wordt gezien als een fout in het projectmanagement, kan het worden uitgevoerd door de medewerkers zonder medeweten van de projectmanager als een geheimzinnig "skunkworks" nevenproject.

In het licht van de risico-beloning verhouding, is gold plating meestal niet de moeite waard van de geïnvesteerde tijd.