GML (Generalized Markup Language)

GML (Generalized Markup Language) is een documentopmaaktaal van IBM die een document beschrijft in termen van zijn organisatiestructuur en inhoudsdelen en hun onderlinge relatie. GML markup of tag s beschrijven dergelijke onderdelen als hoofdstukken, belangrijke secties en minder belangrijke secties (door het specificeren van heading niveaus), paragrafen, lijsten, tabellen, enzovoort. Dankzij GML hoeven documentmakers zich geen zorgen te maken over specifieke documentopmaak, zoals lettertypes, regelafstand en paginaopmaak, zoals vereist door SCRIPT, de opmaaktaal voor printers van IBM.

GML Starter Set is de naam van IBM's set GML-tags. De input van GML Starter Set wordt verwerkt door de Document Composition Facility (DCF), die de printerklare output opmaakt. Een latere en meer capabele set GML-tags wordt geleverd door IBM's BookMaster-product.

GML ging vooraf aan en vormde een inspiratiebron voor de door de industrie ontwikkelde Standard Generalized Markup Language ( SGML ), de huidige strategische set regels voor het maken van elke gestructureerde documentbeschrijvingstaal. Deze webpagina is voorzien van Hypertext Markup Language ( HTML ) tags en is een voorbeeld van een document waarin gebruik wordt gemaakt van GML-concepten. Ook de Extensible Markup Language ( XML ) heeft zijn wortels in GML.