Glitch

In verschillende toepassingen in de informatietechnologie is een glitch (uitgesproken als GLIHTCH ) een plotselinge onderbreking in functie of continuïteit, soms van voorbijgaande aard, met een variërende graad van ernst. Volgens Eric Raymond, auteur van The New Hacker's Dictionary , komt glitch van het Duitse 'glitschen', wat 'uitglijden' betekent, via het Jiddische 'glitshen', wat 'glijden of slippen' betekent. In verschillende contexten heeft de term verschillende betekenissen.

1) In elektrische diensten is een glitch, soms een stroomstoring genoemd, een kortstondige stroomstoring.

2) In netwerkdiensten kan een glitch elke tijdelijke storing in het netwerk zijn.

3) In een computerprogramma kan een glitch een bug zijn die niet vaak wordt aangetroffen, resulterend in een probleem dat soms weggaat omdat de volgende keer de combinatie van gebeurtenissen anders is. Dit soort storingen komen vaak voor bij webbrowsers (storingen in browsers worden vaak verholpen door het browserprogramma te sluiten en dan opnieuw te openen, of door het besturingssysteem opnieuw op te starten). Een glitch kan ook een opzettelijk geplande val of een ander programma-apparaat zijn dat resulteert in het blootstellen van het wachtwoord van een gebruiker of in een andere beveiligingsinbreuk.

4) In computer audio , een glitch is een snelle tijdelijke ruis in een bestand dat klinkt als een "snap."