Gewicht (w)

Gewicht (gesymboliseerd w ) is een grootheid die de kracht vertegenwoordigt die op een deeltje of voorwerp wordt uitgeoefend door een versnellingsveld, in het bijzonder het gravitatieveld van de aarde aan het aardoppervlak. In het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ) kan het gewicht worden uitgedrukt als de kracht, in newton s, uitgeoefend op een massa in een gravitatieveld. In het Engelse stelsel is de standaardeenheid van gewicht het pond (lb), dat de kracht is die door de gravitatieversnelling wordt uitgeoefend op ongeveer 0,454 kg massa aan het aardoppervlak.

Gewicht is niet hetzelfde als massa. Massa is een letterlijke weergave van de hoeveelheid materie in een deeltje of voorwerp, en is onafhankelijk van externe factoren zoals snelheid, versnelling, of toegepaste kracht (zolang relativistische effecten klein genoeg zijn om te worden verwaarloosd). Gewicht heeft alleen betekenis wanneer een voorwerp met een bepaalde massa in een versnellingsveld wordt geplaatst. Op het aardoppervlak weegt een kilogram massa bijvoorbeeld ongeveer 2,2 pond. Maar op Mars zou dezelfde kilogrammassa slechts ongeveer 0,8 pond wegen, en op Jupiter zou het ongeveer 5,5 pond wegen.

Zie ook kilogram , massa , SI , en Tabel van fysische eenheden .