Getaltheorie (hogere rekenkunde)

Getaltheorie, ook wel hogere rekenkunde genoemd, is een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met de eigenschappen van gehele getallen s, rationale getallen s, irrationale getallen s, en reële getallen s. Soms wordt het vakgebied geacht ook de imaginaire en complexe getallen te omvatten.

Vormelijk worden getallen voorgesteld in termen van verzamelingen s; er zijn verschillende schema's om dit te doen. Er zijn echter ook andere manieren om getallen voor te stellen - bijvoorbeeld als hoeken, als punten op een lijn, als punten op een vlak, of als punten in de ruimte.

De gehele getallen en de rationale getallen kunnen worden gesymboliseerd en volledig worden gedefinieerd door het telwoord s. Het tegenwoordig gangbare getallensysteem is ontwikkeld uit systemen die in Arabische teksten worden gebruikt, hoewel sommige geleerden geloven dat ze voor het eerst in India werden gebruikt. De zogenaamde Arabische cijfers zijn 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9.