Gestructureerde gegevens

Gestructureerde gegevens zijn gegevens die zijn georganiseerd in een geformatteerde opslagplaats, meestal een database, zodat de elementen ervan adresseerbaar kunnen worden gemaakt voor een effectievere verwerking en analyse. 

Een gegevensstructuur is een soort opslagplaats die informatie voor dat doel organiseert. In een database, bijvoorbeeld, is elk veld afzonderlijk en de informatie kan worden opgevraagd, hetzij afzonderlijk of samen met gegevens uit andere velden, in een verscheidenheid van combinaties. De kracht van de database is haar vermogen om gegevens volledig te maken, zodat zij bruikbare informatie oplevert. Een database query-taal, zoals SQL (standaard query-taal), stelt een database-beheerder in staat tot interactie met de database. 

Gestructureerde gegevens staan in contrast met ongestructureerde en halfgestructureerde gegevens. De drie kunnen worden beschouwd als bestaande op een continuüm, waarbij ongestructureerde gegevens het minst geformatteerd zijn en gestructureerde gegevens het meest geformatteerd zijn. Data is increasingly amenable to processing as it is increasingly structured.

See a video about getting the most benefit from structured data: