Geschenkeneconomie

Een geschenkeneconomie is een economie waarin diensten of goederen worden gegeven zonder dat daar een passende betaling of ruil tegenover staat.

In plaats van monetair gewin berusten geschenkeneconomieën vaak op immateriële beloningen zoals een gevoel van bijdrage, gemeenschap, eer of prestige. Het idee is dat geschenken weliswaar niet direct worden beantwoord, maar dat brede deelname leidt tot een systeem waarin mensen geven naar vermogen en ontvangen naar behoefte.

Gifte-economieën kunnen ook op wederkerigheid zijn gebaseerd of een teruggave van het oorspronkelijke geschenk vereisen. In deze gevallen vervaagt het onderscheid tussen een geschenkeneconomie, een deeleconomie en een ruilhandeleconomie. De concepten sluiten elkaar echter niet uit en mensen doen vaak aan alle drie tegelijk mee zonder daar ooit echt bij stil te staan.

In de informatietechnologie (IT) is de open-sourcebeweging een van de beste voorbeelden van de principes van de gifteconomie in actie. Open source software, bijvoorbeeld, wordt meestal ontwikkeld als een publieke samenwerking en vrij beschikbaar gesteld.

Er kan worden gesteld dat de gifteconomie het eerste type was dat bestond. Prehistorische sociale groepen werkten samen om te voeden, te jagen, te verzamelen en voor de jongen te zorgen in een losjes wederkerige gifteconomie.

In deze video bespreken econoom James Quilligan en Charles Eisenstein, auteur van Sacred Economics, gifteconomieën en de Commons: