Geo-fencing (geofencing)

Geo-fencing (geofencing) is een functie in een softwareprogramma dat gebruik maakt van het Global Positioning System (GPS) of radiofrequentie-identificatie (RFID) om geografische grenzen te definiëren.

Geo-fencing stelt een beheerder in staat triggers in te stellen, zodat wanneer een apparaat de door de beheerder gedefinieerde grenzen betreedt (of verlaat), er een waarschuwing wordt afgegeven. Veel geo-fencing applicaties bevatten Google Earth, waarmee beheerders grenzen kunnen definiëren bovenop een satellietbeeld van een specifiek geografisch gebied.  Andere applicaties definiëren grenzen op basis van lengte- en breedtegraad of via door de gebruiker gemaakte en webgebaseerde kaarten.

Geofence virtuele barrières kunnen actief of passief zijn. Actieve geofences vereisen dat een eindgebruiker opt-in voor locatiediensten en een mobiele app geopend is. Passieve geofences staan altijd aan; ze vertrouwen op Wi-Fi en cellulaire data in plaats van GPS of RFID en werken op de achtergrond.  

De technologie heeft veel praktische toepassingen, waaronder:

Use Example
Drone management A sporting event can use geo-fencing to create a temporary no-fly zone that prevents drones from crossing a defined perimeter.
Fleet management Geo-fencing can alert a dispatcher when a truck driver breaks from his route.
Human resource management An employee's smart card will send an alert to security if the employee attempts to enter an unauthorized, geo-fenced area.
Compliance management Network logs can record geo-fence crossings to document the proper use of devices and their compliance with established policies.
Marketing A small business can text an opt-in customer a coupon code when the customer's smartphone enters a defined geographical area.
Asset management A network administrator can set up alerts so when a hospital-owned iPad leaves the hospital grounds, the administrator can monitor the device's location and lock it down to prevent it from being used.
Law enforcement An ankle bracelet can alert authorities if an individual under house arrest leaves the premises.
Home automation When the home owner's smartphone leaves the home's geo-fenced perimeter, the thermostat lowers itself to a pre-defined temperature.

 

See also: geolocation, geotargeting, telemetry