Genetische manipulatie

Genetische manipulatie is de doelbewuste, gecontroleerde manipulatie van de genen in een organisme met de bedoeling dat organisme op de een of andere manier beter te maken. Dit gebeurt meestal onafhankelijk van het natuurlijke voortplantingsproces. Het resultaat is een zogenaamd genetisch gemodificeerd organisme (GGO). Tot op heden zijn de meeste inspanningen op het gebied van genetische manipulatie gericht geweest op de landbouw.

Voorstanders van genetische manipulatie beweren dat deze talrijke voordelen heeft, waaronder de productie van voedseldragende planten die resistent zijn tegen extreme weersomstandigheden en ongunstige klimaten, insectenplagen, ziekten, schimmels en zwammen. Bovendien is het wellicht mogelijk om de hoeveelheid ploegwerk die nodig is in het landbouwproces te verminderen, waardoor energie wordt bespaard en bodemerosie wordt geminimaliseerd. Een belangrijke drijfveer is de hoop om tegen lage kosten overvloedig voedsel te produceren om de honger in de wereld te verminderen, zowel direct (door GGO's aan de mens te voeren) als indirect (door GGO's te voeren aan vee en vis, die op hun beurt aan de mens kunnen worden gevoerd).

Gentechnologie brengt potentiƫle gevaren met zich mee, zoals het ontstaan van nieuwe allergenen en toxines, de evolutie van nieuw onkruid en andere schadelijke vegetatie, schade aan in het wild levende dieren, en het ontstaan van een omgeving die gunstig is voor de verspreiding van schimmels en fungi (ironisch genoeg, in het licht van het vermeende voordeel in dat opzicht). Sommige wetenschappers hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat het gebruik van GGO's in de voedselketen zou kunnen leiden tot nieuwe ziekteverwekkers en een grotere resistentie tegen antibiotica.

Het meest duistere aspect van genetische manipulatie is de mogelijkheid dat een regering of instelling zou kunnen overgaan tot het verbeteren van de mens door middel van genetische manipulatie. Sommigen zien de mogelijkheid om deze technologie te gebruiken om biologische wapens te maken.

Gentechnologie wordt ook wel genetische modificatie genoemd.