Gemiddelde straal van de aarde

De gemiddelde straal van de aarde wordt bepaald als de gemiddelde afstand van het fysieke middelpunt tot het oppervlak, gebaseerd op een groot aantal steekproeven. De waarde, gesymboliseerd achterth, is gelijk aan ongeveer 6.371.000 meter (6,371 x 106 m). Dit is ruwweg 6.371 kilometer (km) of 3.960 statuutmijlen.

De aarde is enigszins afgeplat, zodat haar straal in het vlak van de evenaar iets groter is dan haar straal langs de rotatie-as. Bovendien zijn er onregelmatigheden in het oppervlak vanwege heuvels, bergen, getijden, en regenval.

Baseerd op de hier gegeven waarde van achterth, kan het volume van de planeet (Vearth), in meter kubieke meter (m3), worden gevonden met de standaardformule voor het volume V van een bol in termen van zijn straal r:

V = (4/3)(pi) r3

waarbij pi de verhouding van de omtrek van een cirkel tot zijn diameter is, een irrationaal getal gelijk aan ongeveer 3,14159. Based on this formula:

Vearth = 1.083 x 1021 m3

Also see Table of Physical Units and Constants.