Gemiddelde omloopsnelheid van de aarde

De gemiddelde omloopsnelheid van de aarde is de gemiddelde snelheid waarmee de aarde om de zon draait. Deze wordt op twee verschillende manieren gedefinieerd, op basis van het siderische jaar en het tropische jaar.

Het siderische jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om eenmaal rond de zon te draaien ten opzichte van de verre sterren. Dit is ongeveer 365,2564 gemiddelde zonnedagen, ofwel 3,155815 x 107 seconden (s). Het tropische jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om eenmaal rond de zon te draaien, gemeten tussen twee opeenvolgende maartnachteveningen. Dit is ongeveer 365,2422 gemiddelde zonnedagen, of 3,155693 x 107 s.

De omtrek van de baan van de aarde is ongeveer 2 pi (6,283185) maal de gemiddelde straal van zijn baan. Deze straal wordt ook wel de astronomische eenheid (AE) genoemd, en is ongeveer 1,4959787 x 1011 meter (m). De omtrek is dus ongeveer 9,399511 x 1011 m. De gemiddelde baansnelheid van de aarde, in meters per seconde (m/s), wordt verkregen door dit getal te delen door de lengte van het jaar in seconden. Dit kan een van de twee getallen opleveren.

Laat vs de gemiddelde omloopsnelheid van de aarde zijn zoals gedefinieerd op basis van het siderische jaar. Deze snelheid is:

vs = (9,399511 x 1011) / (3,155815 x 107)
= 2,978473 x 104 m/s

Laat vt de gemiddelde baansnelheid van de aarde zijn zoals gedefinieerd op basis van het tropische jaar. Dit is:

vt = (9,399511 x 1011) / (3,155693 x 107)
= 2,978589 x 104 m/s

Een ruw, algemeen getal voor de gemiddelde baansnelheid van de Aarde is 30 kilometer per seconde (km/s), of 18┬Ż mijl per seconde (mi/s).

Zie ook de Tabel van fysische eenheden en natuurkundige constanten.