Geluidssnelheid

De geluidssnelheid, of de snelheid van akoestische geluidsgolven, is een fysische constante voor een bepaald medium bij een bepaalde druk en temperatuur. In droge lucht op zeeniveau bij 0 graden Celsius is de geluidssnelheid ongeveer 331,4 meter s per seconde (m/s). Temperatuur, druk en vochtigheid beïnvloeden deze waarde tot op zekere hoogte.

In de meeste vloeistoffen en vaste stoffen is de geluidssnelheid groter dan in lucht op zeeniveau. Dit komt voor een deel doordat in lucht lopende golven ontstaan door compressie, maar in vaste stoffen en vloeistoffen ontstaan lopende golven door zijwaartse beweging van de moleculen, een verschijnsel dat zich over het algemeen sneller voortplant. De hogere geluidssnelheid in vloeistoffen en vaste stoffen, vergeleken met gassen, is ook gedeeltelijk het gevolg van het feit dat vloeistoffen en vaste stoffen gewoonlijk dichter zijn dan gassen. De snelheid van de geluidsgolven neemt over het algemeen toe naarmate de dichtheid en de hardheid van het medium toenemen.

Zie ook de Tabel van fysische eenheden en natuurkundige constanten.