Gegevenssoevereiniteit

Gegevenssoevereiniteit is het concept dat informatie die is omgezet en opgeslagen in binaire digitale vorm onderworpen is aan de wetten van het land waarin het zich bevindt.

Veel van de huidige zorgen rond gegevenssoevereiniteit hebben betrekking op het handhaven van privacyregels en het voorkomen dat gegevens die in het buitenland zijn opgeslagen, worden gedagvaard door de regering van het gastland.

De wijdverbreide adoptie van cloud computing-diensten, evenals nieuwe benaderingen van gegevensopslag, waaronder objectopslag, hebben de traditionele geopolitieke barrières meer dan ooit tevoren geslecht. In reactie hierop hebben veel landen nieuwe compliance-eisen geregeld door hun huidige wetten aan te passen of nieuwe wetgeving in te voeren die vereist dat klantgegevens worden bewaard binnen het land waar de klant verblijft. 

Verifiëren dat gegevens alleen op toegestane locaties bestaan, kan moeilijk zijn. De cloudklant moet erop vertrouwen dat zijn cloudaanbieder volledig eerlijk en open is over waar zijn servers worden gehost en zich strikt houdt aan de service level agreements (SLA's).

Zie ook: Safe Harbor, Patriot Act