Gedistribueerde energiebronnen (DER)

Een gedistribueerde energiebron (DER) is een kleinschalige eenheid van stroomopwekking die lokaal werkt en op het distributieniveau is aangesloten op een groter elektriciteitsnet. DER's omvatten zonnepanelen, kleine aardgasgeneratoren, elektrische voertuigen en regelbare belastingen, zoals HVAC-systemen en elektrische boilers.Een belangrijk kenmerk van een DER is dat de geproduceerde energie vaak dicht bij de bron wordt verbruikt.  

Bij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen creëert het intermitterende karakter van sommige bronnen de behoefte om meerdere hernieuwbare bronnen te gebruiken, alsook een middel om ze aan elkaar te koppelen, te beheren en hun output op te slaan. Energieopslag zoals batterijen en vliegwielen zijn nodig voor apparatuur zoals wind- en andere turbinetypes, zonnepanelen en getijdenopwekkingseenheden. Om het meeste uit de geproduceerde energie te halen, moeten deze energiebronnen en opslagapparaten strak worden beheerd door middel van elektronische beheerapparaten, waaronder omvormers en software zoals Storage Distributed Resource Schedulers (SDRS).

DER's worden algemeen gebruikt om een aantal kleinere methoden voor energieopwekking en -opslag in de residentiële, commerciële en industriële sectoren te beheren.Ze kunnen worden gebruikt door nutsbedrijven, bedrijven en particulieren bij de productie en opslag van hernieuwbare energie of voor reserve-energiebronnen. De technologieën zijn fundamentele vereisten van meer geavanceerde elektriciteitsnetten, zoals smart grids.

Voordelen van gedistribueerde energiebronnen 

De opname van gedistribueerde energiebronnen in het net heeft verschillende voordelen. Klanten met DER-activa kunnen verwachten minder te betalen voor elektriciteit omdat ze stroom kunnen terugverkopen aan het net.

In gebieden waar veel gebruik wordt gemaakt van wind, zon en andere variabele energiebronnen (VER's), kunnen gedistribueerde energiebronnen worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van de dienstverlening te helpen verbeteren.