Gedeelde broncode

Gedeelde broncode is een softwarelicentieconcept dat opener is dan de proprietary-benadering van licentiëring, maar beperkter dan het openbronmodel. Onder een gedeelde bronprogrammalicentie krijgen geautoriseerde partijen volledige of gedeeltelijke toegang tot de broncode. In het algemeen kunnen zij die toegang hebben de broncode bekijken, maar niet wijzigen voor commerciële doeleinden. Sommige shared source programma's staan alleen het bekijken van code toe; andere staan niet-commerciële wijziging en/of herdistributie toe. Microsoft is de grondlegger van de "shared source"-aanpak, die sindsdien is overgenomen door andere grote spelers in de sector, waaronder Hewlett-Packard en Sun Microsystems.