Gecoördineerde Universele Tijd (UTC, GMT, CUT)

Gecoördineerde Universele Tijd (afgekort als UTC, en daarom vaak gespeld als Universal Time Coordinated en soms als Universal Coordinated Time) is de standaardtijd die op elke plaats ter wereld geldt. Vroeger en nog steeds algemeen Greenwich Mean Time (GMT) en ook wel Wereldtijd genoemd, weerspiegelt UTC nominaal de gemiddelde zonnetijd langs de nulmeridiaan van de aarde. (De nulmeridiaan is 0° lengtegraad in de 360 lengtegraden op aarde. Er zijn 179 meridianen naar het oosten en 179 naar het westen. De 180e meridiaan wordt ook wel de internationale datumgrens genoemd). De nulmeridiaan is willekeurig gebaseerd op de meridiaan die door het observatorium van Greenwich buiten Londen loopt, waar het huidige systeem is ontstaan. De UTC is gebaseerd op een atoomklok waarop soms aanpassingen van een seconde (een schrikkelseconde genoemd) worden gemaakt om rekening te houden met variaties in de zonnecyclus.

De gecoördineerde universele tijd wordt uitgedrukt in een 24-uurs klok, maar kan worden omgezet in een 12-uurs klok (AM en PM). UTC wordt gebruikt in de vliegtuig- en scheepsnavigatie, waar het soms ook bekend staat als Zulu. UTC maakt gebruik van de Gregoriaanse kalender.

De UTC werd gedefinieerd door het Internationale Radio Raadgevende Comité (CCIR), een voorloper van de ITU-TS, en wordt bijgehouden door het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).