Gasconstante (universele molaire gasconstante)

De gasconstante, ook bekend als de universele molaire gasconstante, is een fysische constante die voorkomt in een vergelijking die het gedrag van een gas onder theoretisch ideale omstandigheden definieert. De gasconstante wordt, volgens afspraak, gesymboliseerd als R.

De druk, het volume, de hoeveelheid stof en de temperatuur van een gas zijn aan elkaar gerelateerd volgens de volgende vergelijking, die bekend staat als de universele gasvergelijking:

PV = NRT

waarbij P de druk in pascal voorstelt, V het volume in kubieke meter, N de hoeveelheid stof in mol, en T de absolute temperatuur in kelvin.

In terms of the pressure, volume, amount of substance, and temperature, the gas constant is equal to:

R = (PV) / (NT)

The gas constant has been found, by experiment, to have a value of approximately 8.3145 joules per kelvin per mole (J · K-1 · mol-1).

Also see Table of Physical Constants.