Gartner hype cycle

De hype cycle is een grafische voorstelling van de levenscyclusfasen die een technologie doorloopt van concept tot volwassenheid en wijdverspreide adoptie.

De hype cycle is een merkinstrument dat is gecreëerd door Gartner, een bedrijf voor onderzoek en advies op het gebied van informatietechnologie (IT).  De fasen van de hype cycle worden echter vaak gebruikt als referentiepunten in marketing- en technologierapportage. Bedrijven kunnen de hype cycle gebruiken om technologiebeslissingen te sturen in overeenstemming met hun niveau van comfort met risico. Elk stadium van de cyclus wordt geassocieerd met zijn eigen risico's en kansen.

De hype cycle identificeert vijf overlappende stadia in de levenscyclus van een technologie:

  1. Technology Trigger: In dit stadium wordt een technologie geconceptualiseerd. Er kunnen prototypes zijn, maar er zijn vaak geen functionele producten of marktstudies. Het potentieel wekt belangstelling in de media en soms proof-of-concept demonstraties.
  2. Peak van Opgeblazen Verwachtingen: De technologie wordt geïmplementeerd, vooral door early adopters. Er is veel publiciteit over zowel succesvolle als niet-succesvolle implementaties.
  3. Trough of Disillusionment: Gebreken en mislukkingen leiden tot enige teleurstelling in de technologie. Sommige producenten zijn onsuccesvol of laten hun producten vallen. Verdere investeringen in andere producenten zijn afhankelijk van een succesvolle aanpak van de problemen.
  4. Slope of Enlightenment: Het potentieel van de technologie voor verdere toepassingen wordt breder begrepen en een toenemend aantal bedrijven implementeert of test het in hun omgeving. Sommige producenten creëren verdere generaties van producten.
  5. Plateau van Productiviteit: De technologie wordt op grote schaal toegepast; de plaats ervan op de markt en de toepassingen worden goed begrepen. Er ontstaan normen voor de evaluatie van technologie-aanbieders.

Gartner geeft in deze video een inleiding op de hype-cyclus: