Freeware

Freeware (niet te verwarren met gratis software) is programmering die gratis wordt aangeboden en is een algemene klasse van kleine toepassingen die beschikbaar zijn om te downloaden en te gebruiken in de meeste besturingssystemen. Omdat het auteursrechtelijk beschermd kan zijn, kunt u het wel of niet hergebruiken in programma's die u ontwikkelt. De minst beperkende "geen kosten" programma's zijn programma's zonder auteursrechten die tot het publieke domein behoren. Wanneer u software uit het publieke domein hergebruikt in uw eigen programma's, is het goed om de geschiedenis van het programma te kennen, zodat u er zeker van kunt zijn dat het echt in het publieke domein is.