Free and open source software (FOSS) of free/libre open source software (FLOSS)

Free and open source software (FOSS), ook bekend als free/libre open source software (FLOSS) en free/open source software (F/OSS), is software ontwikkeld door informele samenwerkende netwerken van programmeurs. De broncode wordt gratis in licentie gegeven, waardoor wijzigingen en verbeteringen worden aangemoedigd.

De term vrije software verwijst naar het ontbreken van beperkingen voor individuele gebruikers en naar het feit dat de kosten nihil zijn; de term open source software verwijst naar collaboratieve of genetwerkte ontwikkeling. FOSS, dat de voordelen en aanhangers van beide paradigma's omarmt, wordt steeds breder geaccepteerd nu de traditionele manieren om software te ontwerpen worden uitgedaagd.

De toenemende populariteit van FOSS heeft in sommige kringen om ten minste drie redenen tot frustratie geleid:

  • De conventionele software-ontwikkelaars, -distributeurs en -verkopers vrezen dat FOSS hun winsten zal ondermijnen.
  • Misbruik van FOSS-privileges kan leiden tot twijfelachtige claims van auteursrecht of handelsmerkbescherming, en daarmee tot rechtszaken.
  • De monetaire waarde van FOSS is onduidelijk, dus overheden hebben moeite om uit te vinden hoe ze er belasting over kunnen heffen.

Lees meer over IT:
FOSS Bazaar is een gemeenschap voor het beheer van vrije en open source software.
Fossology biedt gratis gegevensanalysetools voor FOSS-ontwikkeling.