Foot cubed (cubic foot)

De foot cubed, ook wel de cubic foot genoemd, is de eenheid van volume in het Engelse foot-pound-second ( fps ) systeem. Het symbool voor foot/feet cubed is ft 3 . Minder formeel wordt cubic foot/feet soms afgekort tot cu ft.

Het is belangrijk te begrijpen dat volume evenredig is met de kubus van de lineaire dimensie. Dus, als alle lineaire afmetingen worden verdrievoudigd, wordt het volume 27 keer (3 3 ) zo groot; als alle lineaire afmetingen worden teruggebracht tot 1/12, wordt het volume 1/1.728 (1/12 3 ) zo groot. Een volume van 1 ft 3 is dus gelijk aan 1/27 yard in het kwadraat (1/27 yd 3 ) of 1,728 inches in het kwadraat (1,728 in 3 ).

Bij de omrekening tussen feet in het kwadraat en metrische volume-eenheden, zoals de meter in het kwadraat (m 3 ) of de centimeter in het kwadraat (cm 3 ), moet de omrekeningsfactor voor de lineaire eenheid worden gekubstitueerd. Bijvoorbeeld, 1 m is ongeveer 3,281 ft; dus 1 m 3 = 3,281 3 ft 3 = 35,3 ft 3 (ongeveer). Omgekeerd is 1 ft ongeveer 0,3048 m; dus 1 ft 3 = 0,3048 3 m 3 = 0,0283 m 3 (ongeveer).

Zie ook volume , Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), en Tabel van Fysische Eenheden .