FLOPS (floating-point operaties per seconde)

In computers zijn FLOPS floating-point operaties per seconde. Floating-point is, volgens IBM, "een methode om reële getallen te coderen binnen de grenzen van de eindige precisie die beschikbaar is op computers." Door gebruik te maken van floating-point codering kunnen extreem lange getallen relatief gemakkelijk worden verwerkt. Een floating-point getal wordt uitgedrukt als een basisgetal of mantissa , een exponent, en een getalbasis of radix (die vaak wordt aangenomen). De getalbasis is meestal tien, maar kan ook 2 zijn. Voor floating-point bewerkingen zijn computers met floating-point registers nodig. De berekening van drijvende-kommagetallen is vaak vereist in wetenschappelijke of real-time verwerkingstoepassingen en FLOPS is een gebruikelijke maat voor elke computer die deze toepassingen uitvoert.

In grotere computers en parallelle verwerking kunnen computerbewerkingen worden gemeten in megaflop s, gigaflop s, en teraflop s. Sommige computerwetenschappers zijn in ieder geval begonnen na te denken over petaflop s.