Float (project float, slack)

Project float, ook bekend als slack, is de hoeveelheid tijd waarmee een bepaalde taak binnen een project kan worden vertraagd voordat het gevolgen heeft voor de deadline van het project.

Projectmanagers en ontwikkelaars gebruiken project float tijd om de specifieke timing van taken te plannen, evenals de termijnen voor het nemen van beslissingen om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat projecten op tijd binnenkomen. De totale float is de tijdspanne tussen de beoogde einddatum van de laatste taak op het kritieke pad en de beoogde datum voor de voltooiing van het project. Free float is de tijd die een individuele taak kan worden vertraagd voordat dit gevolgen heeft voor de taak die erop volgt, gedefinieerd als het verschil tussen de vroegste en de laatst mogelijke einddatum van de taak.

Float kan ervoor zorgen dat er meer tijd is om aan een taak te werken als dat nodig is. Anders kunnen resources worden hergebruikt voor een andere taak.  Medewerkers die met meerdere teams werken, kunnen meer tijd steken in andere taken die achterlopen. 

Totale float wordt vaak weergegeven als een positief of negatief getal dat het aantal dagen weergeeft. Negatieve float, ook bekend als negatieve slack, is de hoeveelheid tijd die een taak langer duurt dan de geplande voltooiing van een project.

Zie een videodemonstratie van het gebruik van de kritieke padmethode (CPM) om float te vinden: