Fiscaal jaar

Een fiscaal jaar is de periode van twaalf maanden die een organisatie gebruikt voor budgettering, prognoses en rapportage.

Hoewel veel organisaties het kalenderjaar volgen, kan een fiscaal jaar op elk punt in het jaar beginnen en 12 maanden later eindigen. Het fiscale jaar van de regering van de Verenigde Staten loopt bijvoorbeeld van 1 oktober tot 30 september. Een boekjaar wordt aangeduid met het jaar waarin het eindigt.

Normaal gesproken begint een boekjaar op de eerste dag van de eerste maand en eindigt het op de laatste dag van de twaalfde maand. Sommige bedrijven kiezen echter voor een boekjaar dat alleen uit volledige weken bestaat en op een bepaalde dag van de week eindigt. In die gevallen zijn boekjaren niet precies twaalf maanden lang: sommige duren 52 weken en andere 53.

Fiscaal jaar wordt afgekort als FY. Voor verslaggevingsdoeleinden wordt het meestal gecombineerd met het specifieke jaar, bijvoorbeeld als FY 2015 of FY15. Op dezelfde manier wordt fiscal quarter afgekort als Q en gecombineerd met data om de specifieke periode aan te duiden.

In de Verenigde Staten vereist de Securities and Exchange Commission (SEC) van beursgenoteerde bedrijven dat zij prestatierapporten voor fiscale jaren indienen op Form 10-K. Kwartaalverslagen worden ingediend op Form 10-Q. De 10-Q- en 10-K-dossiers van ondernemingen worden bijgehouden in de EDGAR-database van de SEC.