Firefighting

Firefighting is een noodtoewijzing van middelen, nodig om een onvoorzien probleem op te lossen. Bij softwareontwikkeling bijvoorbeeld kan brandbestrijding inhouden dat extra programmeurs worden ingezet om codeerfouten te verhelpen die vlak voor de releasedatum van een product worden ontdekt; in een beveiligingscontext kan het inhouden dat middelen worden toegewezen om een inbreuk op een informatiesysteem of de uitbraak van een computervirus aan te pakken. Op het niveau van de individuele gebruiker kan het bij brandbestrijding gaan om hardware- of softwareproblemen die met elementaire computeronderhoudspraktijken hadden kunnen worden voorkomen.

Net als in de echte wereld wordt ervan uitgegaan dat "branden" onvoorspelbaar zijn en dat ze onmiddellijk moeten worden aangepakt. Als er echter te vaak noodmaatregelen moeten worden getroffen, kan dat wijzen op een slechte planning of een gebrek aan organisatie, en zullen middelen worden opgebruikt die elders nodig zijn. Om brandbestrijding tot een minimum te beperken, wordt in een alomvattende rampenherstelplanning (DRP) vaak getracht dergelijke noodsituaties te voorzien en er bescherming tegen te bieden.