Find and replace (FnR) wildcards for Microsoft Word

?= Any 1 character

 *=Any string of characters


@ any number of repeats of the previous character


<=the beginning of a word

 >=the end of a word

{n}=n repeats of the previous char

{n,}=at least n repeats

 {n-m}=tussen n en m herhalingen

[ ] markeert een reeks tekens

 Een - die hierin wordt gebruikt, betekent een oplopend bereik tussen de twee afgebroken tekens

 Een !, alleen geldig aan het begin van de set, betekent 'elk teken behalve'.

() groepeert de uitdrukkingen en geeft de volgorde van evaluatie aan. Het wordt gebruikt met het jokerteken n om uitdrukkingen te herschikken. Het resultaat van het 1st () paar wordt weergegeven door 1, het volgende paar door 2 enzovoort.

De eenvoudigste manier om een speciaal teken als een letterwoord te gebruiken, bijvoorbeeld om een { te vinden, is door de ASCII-code te gebruiken. ASCII-codes worden bij elke soort zoekopdracht gespecificeerd met de ^.

= ^92             {=^123             }=^125             ?=^63
*=^42             [=^91              ]=^93               ^=^94
@=^64            <=^60              >=^62

Om wat relevante informatie te vinden in het helpbestand van Word, ga naar Inhoudsopgave > Tekst bewerken en sorteren > Tekst zoeken en vervangen.