Fijnstructuurconstante

De fijnstructuurconstante meet de sterkte van de elektromagnetische kracht die bepaalt hoe geladen elementaire deeltjes (zoals elektronen en fotonen) op elkaar inwerken. Omdat de constante bijna gelijk is aan 1/137, en omdat het een dimensieloze constante is, vragen sommige wetenschappers zich af of hij een eigen wiskundige betekenis heeft, zoals pi, de verhouding tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.

De fijnstructuurconstante kan als volgt uit andere constanten worden afgeleid:

 = e2 (2ohc)-1

waar e de elementaire lading is, o de permittiviteit van de vrije ruimte is, h de constante van Planck, en c de snelheid van het licht. The constant is also equal to the ratio of the velocity v1 of the electron in the hydrogen atom to c, the speed of light.