Fibonacci-gedicht (of Fib)

Een Fibonacci-gedicht (of Fib) is een meerregelig vers gebaseerd op de Fibonacci-reeks zodat het aantal lettergrepen in elke regel gelijk is aan het totaal aantal lettergrepen in de voorgaande twee regels.

De Fibonacci-reeks begint met nul of één, gevolgd door één, en gaat verder op basis van de regel dat elk getal (een Fibonacci-getal genoemd ) gelijk is aan de som van de voorgaande twee getallen. Technisch gezien heeft de eerste regel in een Fibonacci gedicht met n = 0 geen lettergrepen, en vormt daarom een moment van stilte. Dit is een belangrijke overweging, net zoals standaard lettergreep- en ritmepatronen cruciaal zijn voor andere versvormen zoals haiku, limerick, en jambische pentameter. (Als n = 1, dan is er geen beginmoment van stilte.)

Hier volgt een voorbeeld:

Wat
is
een Fib?
Een gedicht
wiskundig
Syllaben zijn gerangschikt in regels
volgens de getallenreeks van Fibonacci:
Een, een, twee, drie, vijf, acht, dertien, eenentwintig, vierendertig, vijfenvijftig enzovoort.

Omdat de regels steeds meer lettergrepen bevatten, is het samenstellen van lange Fibonacci-gedichten een grote uitdaging. Als gevolg daarvan hebben de meeste slechts zes of zeven regels. De laatste lettergreep in elke regel kan rijmen op de laatste lettergreep in een of meer andere regels, hoewel rijmen geen vereiste is.

Fibs zijn populair geworden onder zowel nerds als literatoren. Volgens sommige liefhebbers kan deze nieuwe poëtische structuur de communicatie tussen wiskundigen, natuurkundigen, scheikundigen, biologen en dichters aanwakkeren, ondanks de kloof die er op andere punten vaak tussen hun disciplines lijkt te bestaan.

Het Fibonacci-gedicht is, net als het wiskundige concept waarop het is gebaseerd, vernoemd naar Leonardo Pisano (1170 - 1250), een Italiaanse wiskundige die ook bekend staat als Fibonacci . De dichtvorm gaat waarschijnlijk veel eerder terug dan Fibonacci. Fibonacci zou voorbeelden van zijn reeks hebben gevonden in Sanskriet poëzie uit de 12e eeuw. De reeks zelf zou ontdekt zijn door de Sanskriet grammaticus Pingala, in 500 voor Christus. Veel recenter bedacht Gregory K. Pincus de term Fib in zijn blog , om te verwijzen naar een zes-regelige, twintig-lettergrepige versie van de vorm. Pincus ontlokte pogingen van zijn lezers, die belangstelling wekten voor de Fib, een vermelding op Slashdot , en een groot aantal voorbeelden die zich online verspreidden als gevolg.