Federated search (universeel zoeken)

Federated search is een benadering van het zoeken naar informatie waarbij query-resultaten uit meerdere informatiebronnen worden samengevoegd. Federated search stelt een gebruiker in staat om een enkele query in te dienen en resultaten te ontvangen van meerdere systemen, ongeacht of de gegevensbronnen zijn opgeslagen op locatie of bij een cloud service provider, zonder dat elk van de systemen afzonderlijk hoeft te worden bevraagd. Het woord federeren betekent "samenvoegen" of "verenigen."

Een federatieve zoekmachine gaat tegelijkertijd naar meerdere gegevensbronnen die tot de federatie behoren, en biedt de eindgebruiker real-time query-resultaten die rechtstreeks afkomstig zijn van de gewenste informatiebron.Zoekresultaten kunnen worden geïntegreerd, zodat het lijkt alsof ze van één bron afkomstig zijn, of ze kunnen worden weergegeven in afzonderlijke secties van dezelfde zoekresultatenpagina (SERP). Typisch, federatieve zoekmachines gebruiken application programming interfaces (API's) om toegang te krijgen tot meerdere gegevensbronnen en connector code om zoekresultaten op een consistente manier te retourneren. Het kan echter moeilijk zijn om de resultaten van ongelijksoortige bronnen in real time te rangschikken. Dit vereist de toepassing van meerdere voorspellende algoritmen, een concept dat bekend staat als deep learning.

Sommige federatieve zoekprogramma's zijn in staat om zoekopdrachten uit federatieve en niet-federatieve bronnen te integreren. In een dergelijk scenario creëert de federatieve zoekapplicatie indexen voor niet-gefedereerde bronnen en doorzoekt deze samen met de native indexen van de gefedereerde informatiebronnen. Meestal wordt dit type hybride federatief zoeken uitgevoerd door indexen te bevragen die in feite snapshots van de gegevensbronnen zijn, die op periodieke basis worden genomen. 

Federated search kan ook worden aangeduid als distributed search, integrated search cross-database search of universal search.