Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)

De Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) zijn voorschriften die de procedures specificeren voor civiele rechtszaken binnen de federale rechtbanken van de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof stelt de regels vast of wijzigt ze, meestal op aanbeveling van de Rechterlijke Conferentie. Goedkeuring door het Congres is de laatste stap.

De Rules werden in 1938 vastgesteld en worden regelmatig herzien, met ingrijpende herzieningen in 1948, 1963, 1966, 1970, 1980, 1983, 1987, 1993, 2000, en 2006. De herziening van 2006 had tot doel bepalingen vast te stellen voor de behandeling van elektronische documenten en de elektronische discovery mogelijk te maken. In 2007 werden de FRCP herschreven (maar niet inhoudelijk gewijzigd) om de taal te vereenvoudigen en begrijpelijker te maken.