Federal Emergency Management Agency (FEMA)

Federal Emergency Management Agency (FEMA) is een Amerikaanse overheidsinstantie die tot doel heeft hulp te coördineren en te reageren op rampen in het hele land wanneer de plaatselijke middelen ontoereikend zijn. Het agentschap heeft een budget van ongeveer 14 miljard dollar per jaar en is gevestigd in Washington D.C.

FEMA werd in 1978 opgericht als onderdeel van het Presidentiële Reorganisatieplan nr. 3, en in 1979 geïmplementeerd onder uitvoerende orders ondertekend door President Jimmy Carter. Een van de eerste projecten van de FEMA was het creëren van een reeks tunnels en bunkers voor de bescherming van Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Het agentschap kwam in actie bij de reactie op het dumpen van giftig afval in het Love Canal in Niagara, New York in 1978 en het nucleaire incident bij Three Mile Island in Pennsylvania in 1979.

Het agentschap werd opgericht om de reactie te coördineren op crises die anders de middelen van lokale en staatsautoriteiten zouden overweldigen. Om hulp van de FEMA te krijgen moet de gouverneur van een staat de noodtoestand uitroepen en formeel contact opnemen met de voorzitter van de FEMA. Deze verklaring is nodig om hulp te krijgen, behalve in het geval van staten die eigendommen of activa van de federale overheid bevatten.

FEMA coördineert met andere federale agentschappen, non-profitorganisaties en bedrijven uit de particuliere sector bij het reageren op rampen. Wanneer een ramp plaatsvindt, werkt de FEMA samen met agentschappen en organisaties als het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de Amerikaanse kustwacht, het Amerikaanse Rode Kruis, huisvesting en stedelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en defensie, en helpt zij bij het beheer van de operaties ter plaatse.