Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)

De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is een onafhankelijk agentschap van de federale regering van de Verenigde Staten dat het vertrouwen van het publiek in het banksysteem in stand houdt door deposito's te verzekeren. De FDIC heeft zijn hoofdkantoor in Washington, D.C., Het agentschap wordt geleid door een raad van bestuur van vijf personen, die allemaal door de president worden benoemd en door de senaat worden bevestigd, en waarvan er niet meer dan drie van dezelfde politieke partij zijn.

Oprichting en doel van de FDIC

Het Amerikaanse Congres heeft de FDIC in 1933 tijdens de Grote Depressie opgericht als reactie op de wijdverbreide bankfaillissementen en de enorme verliezen voor bankklanten. De middelen voor het agentschap worden op dezelfde manier verstrekt als de middelen voor een particuliere verzekeringsmaatschappij, maar op grotere schaal. De premies worden betaald door alle deelnemende instellingen. De FDIC verzekert deposito's bij de banken en spaarverenigingen van de natie - 5.406 per 31 december 2018. De FDIC ontvangt geen federale belastingdollars.

Premies worden betaald door alle deelnemende instellingen. In totaal is meer dan $ 3 biljoen aan Amerikaanse dollars verzekerd door een fonds van ongeveer $ 50 miljard. Conventionele betaalrekeningen, spaarrekeningen, depositocertificaten en geldmarktrekeningen zijn verzekerd tot $100.000 per deposant bij elke bank. De meeste pensioenrekeningen zijn verzekerd tot $250.000 per deposant. De FDIC verzekert geen aandelen, obligaties, lijfrentes, verzekeringspolissen, effecten of beleggingsfondsen. Verliezen als gevolg van andere oorzaken dan financiële insolventie, zoals bankovervallen, natuurrampen, computerstoringen, boekhoudkundige fouten of identiteitsdiefstal, worden gedekt door afzonderlijke verzekeringspolissen die door individuele instellingen worden afgesloten. In sommige gevallen kunnen civiele rechtsmiddelen beschikbaar zijn.

In het geval van het faillissement van een specifieke financiële instelling kan de FDIC een van verschillende dingen doen. Gewoonlijk worden de deposito's van klanten en de leningen van de failliete instelling verkocht aan een andere instelling. Deposanten worden automatisch klanten van de nieuwe instelling en merken meestal geen significante verandering in hun rekeningen, behalve de naam van de instelling die de deposito's aanhoudt.

FDIC en cyberbeveiliging

De FDIC is het onderwerp geweest van bijzonder kritisch onderzoek na datalekken in 2015 en 2016. Het Office of the Attorney General (OAG) bracht in mei 2019 een rapport uit. Hoewel alleen een bewerkte versie van het rapport openbaar werd gemaakt, merkte de OAG op dat de FDIC 12 van deze incidenten als "grote incidenten" had geclassificeerd, en dat deze grote incidenten de vrijgave van openbare identiteiten en informatie van meer dan 120.000 personen betroffen, evenals bedrijfseigen en gevoelige gegevens over financiële instellingen.

Het OAG-rapport werd geïnitieerd door een audit die werd besteld door de Senaatscommissie voor Bank-, huisvestings- en stedelijke zaken. De audit richtte zich op twee beveiligingscontroles die bedoeld zijn om cyberdreigingen op het netwerk van de FDIC te voorkomen en op te sporen: firewalls en de SIEM-tool (Security Information and Event Management), die functies voor beveiligingsinformatiebeheer (SIM)  en beveiligingseventbeheer (SEM) combineert in één beveiligingsbeheersysteem.

2008 financiële crisis

Tussen 2008 en 2013 gingen 489 banken en spaarinstellingen failliet tijdens wat nu de Grote Recessie wordt genoemd. De verliezen die het depositoverzekeringsfonds leed om falende banken te sluiten en verzekerde depositohouders te beschermen, waren groter dan de inkomsten van het fonds. Van 2011 tot 2016 gebruikte de FDIC de uitgebreide bevoegdheid die in 2010 in de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act) werd verleend om zijn fondsbeheerstrategie en zijn methodologie voor risicogebaseerde depositoverzekeringsbeoordelingen te herzien.