Faxgroep

Faxgroep is een coderingsformaat dat voor faxtransmissie wordt gebruikt. Er zijn twee soorten: Fax Groep 3, ook bekend als G3, en Fax Groep 4, ook bekend als G4. Faxgroep 3 en 4 zijn twee van de coderingsformaten voor TIFF-bestanden (Tagged Image File Format). Het meest gebruikte formaat, Faxgroep 3, is Aanbeveling T.4 van de CCIT , nu bekend als de ITU-T (voor Telecommunicatie Standaardisatie Sector van de Internationale Telecommunicatie Unie). Faxgroep 3 ondersteunt eendimensionale beeldcompressie van zwart-witbeelden, Op een standaardfaxmachine maakt Faxgroep 3 gebruik van redundantiereductie om de snelheid te verhogen en is in staat een pagina in een minuut of minder te verzenden. Faxgroep 3 kan compressieverhoudingen bereiken van 10:1 voor kantoordocumenten en 15:1 voor technische tekeningen met een resolutie van 200 dots per inch ( dpi ).

Minder vaak gebruikt, is Faxgroep 4 (G4) ITU-T aanbeveling T.6 en ondersteunt tweedimensionale beeldcompressie, waarbij zowel de lijndikte als de lijnlengte worden gecomprimeerd. Faxgroep 4 kan compressieverhoudingen bereiken van 15:1 voor kantoordocumenten en 20:1 voor technische tekeningen met een resolutie van 400 dpi. In tegenstelling tot Faxgroep 3, kan Faxgroep 4 gebruik maken van Integrated Services Digital Network ( ISDN ) voor transmissie.