Faraday

De faraday is een dimensieloze eenheid van elektrische ladingshoeveelheid, gelijk aan ongeveer 6,02 x 10 23 elektrische ladingsdragers. Dit komt overeen met één mol, ook bekend als de constante van Avogadro.

In het Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ) is de coulomb (C) de eenheid van elektrische ladingsgrootheid bij uitstek. Hij komt overeen met één ampère-seconde (1 A - s) en vertegenwoordigt ongeveer 6,24 x 10 18 elektrische ladingsdragers. Om van coulombs naar faradays om te rekenen, vermenigvuldigt men met 1,04 x 10 -5 . Om om te rekenen van faradays naar coulombs, vermenigvuldig met 9.65 x 10 4 .

De faraday en de farad zijn genoemd naar Michael Faraday, een van de onafhankelijke uitvinders van de elektrische motor in de vroege jaren 1800.

Zie ook coulomb , mol , Internationaal Stelsel van Eenheden ( SI ), en Tabel van Fysische Eenheden .