Fail fast

Fail fast is een filosofie die waarde hecht aan uitgebreid testen en incrementele ontwikkeling om te bepalen of een idee waarde heeft. Een belangrijk doel van de filosofie is om verlies te nemen als uit het testen blijkt dat iets niet werkt en snel iets anders te proberen, een concept dat bekend staat als pivoting.

Fail fast wordt vaak geassocieerd met de lean startup methodologie. De filosofie, die is afgestemd op management by objectives, wordt vaak omarmd door bedrijven die nieuwe producten en diensten willen ontwikkelen met minder financiële risico's dan traditionele benaderingen van productontwikkeling bieden. Het concept van snel falen wordt ook geassocieerd met verschillen tussen de waterval- en agile-benaderingen voor softwareontwikkeling. Net zoals een team dat de watervalmethode gebruikt een voltooid product aan de klant overhandigt, doet een bedrijf dat traditionele onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden (O&O) gebruikt dat ook. Een bedrijf dat de fail fast-filosofie omarmt, ontwikkelt zijn product of dienst daarentegen incrementeel, test voortdurend de tevredenheid van de klant om er zeker van te zijn dat het product of de dienst aan de behoeften van de klant voldoet voordat het meer tijd en geld investeert.

Een belangrijk doel van de fail fast-filosofie is het vermijden van het sunk cost-effect, dat wil zeggen de neiging van mensen om te blijven investeren in iets dat duidelijk niet werkt, omdat het de menselijke natuur is dat mensen een mislukking willen vermijden. Snel falen probeert het stigma van het woord "mislukking" weg te nemen door te benadrukken dat de kennis die is opgedaan bij een mislukte poging de kans op een uiteindelijk succes juist vergroot.

Snel falen wordt bepleit door ondernemer en auteur Eric Ries in zijn boek uit 2011, "The Lean Startup." Critici van de filosofie erkennen vaak de waarde van het vroegtijdig verliezen, maar wijzen erop dat elke filosofie met "falen" in de naam moet worden vermeden, omdat het woord zo'n ongewenste connotatie heeft. Om deze reden kan het idee van snel falen ook worden aangeduid als "fail fast, succeed faster". De filosofie kan ook worden aangeduid als "fail early, fail better", "test early" of "fail cheaply".