FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act)

FACTA (Fair and Accurate Credit Transactions Act) is een amendement op FCRA (Fair Credit Reporting Act ) dat vooral werd toegevoegd om consumenten te beschermen tegen identiteitsdiefstal. De wet stelt eisen aan de privacy, nauwkeurigheid en verwijdering van informatie en beperkt de manieren waarop consumenteninformatie kan worden gedeeld.

Hier volgen enkele van de meer in het oog springende details van FACTA:

  • De drie grote kredietrapportagebureaus zijn verplicht om de kredietrapporten van consumenten kosteloos aan de consument te verstrekken.
  • Consumenten kunnen een waarschuwingsbericht in hun bestanden plaatsen als ze vermoeden dat ze het slachtoffer zijn geworden van fraude.
  • Systemen die betaalkaartkwitanties afdrukken moeten PAN truncation (persoonlijk rekeningnummer truncation) toepassen, zodat het volledige rekeningnummer van de consument niet zichtbaar is op de bon.