Eye-in-hand systeem

Een eye-in-hand systeem is een robot eindeffector uitgerust met een close-range camera. De camera is ontworpen om te werken op afstanden van een fractie van een millimeter tot ongeveer een meter. In de gripper (robothand) is samen met de camera een lamp opgenomen die ervoor zorgt dat bij weinig licht een goed beeld wordt verkregen. De camera heeft een lens die kan worden afgesteld voor de juiste focus, zodat de positioneringsfout wordt geminimaliseerd.

Eye-in-hand-systemen worden vooral gebruikt om robot-end-effectors en grijpers te geleiden, en om ervoor te zorgen dat grijpers de beoogde doelen goed grijpen. Het systeem kan ook nauwkeurig de afstand meten van de eindeffector of grijper tot een doelwit. In een robot die is uitgerust met een intelligente besturingseenheid, maakt het oog-handsysteem een positieve identificatie van een doel mogelijk. De controller vergelijkt het beeld van de camera met een reeks in het geheugen opgeslagen beelden.

Zie ook motion plan en robotica .