Executive sponsor

Een executive sponsor is een bestuurder op C-niveau die er belang bij heeft een project tot een goed einde te brengen.

In het algemeen moet de executive sponsor de hoogst mogelijke manager zijn, in verhouding tot de omvang van het project. Succesvol sponsorschap vereist een diepgaand begrip van de organisatiecultuur en van de wijze waarop het project de organisatie zal helpen haar doelstellingen te bereiken. Een deel van de taak van de sponsor is om het project binnen de organisatie te promoten en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt welke voordelen het project zal bieden.

In sommige organisatieculturen is de uitvoerende sponsor de persoon die verantwoordelijk is voor het financieel autoriseren van een project en het opstellen van het projecthandvest. De sponsor moet nauw samenwerken met de projectmanager (PM), maar is waarschijnlijk niet de baas van de projectmanager. Gewoonlijk is de PM verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en de sponsor neemt alleen beslissingen als er een verzoek om verandering is dat de reikwijdte van het project kan beïnvloeden.

Zie ook: projectmanagement, projectmanagementbureau (PMO)